เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไนน์ ไนล์ อินเตอร์เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด

จำหน่าย และนำเข้าสินค้า พรีเมี่ยม แบบขายส่ง อาทิเช่น ปากกาพลาสติก ปากกาโลหะ กล่องใส่ปากกา ตลับนามบัตรหนัง ตลับนามบัตรสแตนเลส แก้วเซรามิก ออแกไนเซอร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้านำเข้า เพื่อเป็นการตอบสนองต่อลูกค้าและผู้ประกอบการ โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับมอบเพื่อเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ เราจึงตระหนักถึงคุณภาพของสินค้า เพราะจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าไม่ว่าจะทั้งความสวยงาม และการใช้งาน เราจึงมุ่งมั่นในการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเป็นมิตร เหมาะสมต่อราคาที่ได้รับ เรามีความตั้งใจให้ลูกค้าได้รับการบริการจากทางเราด้วยความเป็นมิตรแล้วเราจะเติบโตเคียงข้างไปกับลูกค้าของเรา

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการให้บริการ การนำเข้าสินค้ารูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลาย และมีคุณภาพ เพื่อรองรับและขยายกลุ่มลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น

 

พันธกิจ (Mission)

บริษัทของเรามุ่งมั่นพัฒนาการนำเข้าสินค้าพรีเมี่ยมให้มีความหลากหลาย และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ด้วยการบริการที่ดี ทั้งในเรื่องของการสื่อสาร และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งถึงมือลูกค้า

 

นโยบายบริษัท

บริษัท ไนน์ ไนล์ อินเตอร์เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด เป็นบริษัทนำเข้า และขายส่งสินค้าพรีเมี่ยม ดำเนินกิจการโยมีนโยบายหลัก 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพสินค้า ด้านบุคลากร และในด้านการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ทุกๆนโยบายของบริษัท คือ การดูแลเอาใจใส่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า หรือแม้แต่บุคลากรในองค์กร เสมือนสมาชิกในครอบครัว ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้า การบริการที่ประทับใจ และการคืนกำไรสู่สังคม

 

นโยบายคุณภาพสินค้า

1. มีการคัดเลือกสินค้าในการนำเข้าอย่างถี่ถ้วน ถึงคุณภาพ ความสวยงาม และคำนึงถึงการใช้งานของผู้รับ

2. พัฒนา คัดสรร สินค้าใหม่ๆ ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า

3. การจัดเก็บสินค้า โดยมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บสินค้าโดยเฉพาะ อย่างเป็นสัดส่วน เป็นการรักษาคุณภาพ และสุขอนามัยที่ดีของสินค้า

4. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งถึงมือลูกค้า

 

นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์

1. อยู่ด้วยกันแบบครอบครัว มีความเป็นกันเอง

2. มีการอบรม ส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกทักษะ ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

3. ให้ความสำคัญ และส่งเสริมทักษะของบุคลากรทั้งในด้านงานที่ได้รับมอบหมาย และด้านความชอบส่วนบุคคล

 

ด้านการมีความรับผิดชอบต่อสังคม

1. บริษัทของเราจัดกิจกรรม CSR ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

2. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เกิดอัคคีภัยบริเวณชุมชน โรงเรียน บริษัทของเราได้ระดมสิ่งของจำเป็น ไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัย ฯลฯ

 

 

 

Visitors: 53,744