ดินสอไม้ ทรงวงกลม - สีพื้นฐาน

 SKU : ดินสอไม้ ทรงวงกลม (สีพื้นฐาน)

  • ขนาด 17 cm 
  • ไม่มียางลบ (ตัดตรง หัว-ท้าย) / มียางลบ (ปลอกสีเงิน, ยางลบสีขาว)

 

Wood = 0 แท่ง. / 

White = 5 แท่ง. / 

Black = 9 แท่ง. /

Blue = 0 แท่ง. / 

Red = 990 แท่ง. / 

Green = 1,090 แท่ง. / 

Light Blue = 890 แท่ง. / 

Pink = 990 แท่ง. / 

Yellow = 10 แท่ง  /

 

Total = 3,984 แท่ง 

update 04-07-2022

 

** เหลาเพิ่ม 5-7 วัน, ราคา 0.5-2 บาท **

 

Visitors: 53,746