ดินสอไม้ - สีพื้นฐาน

SKU : ดินสอไม้

  • เหลา / ไม่เหลา
  • มียางลบ / ไม่มียางลบ

 

ทรงกลม

Wood  =  1,690 แท่ง.

White  =  1,095 แท่ง.

Black  =  2,100 แท่ง.

Blue    =     595  แท่ง.

Red     =  1,100 แท่ง.

Green  =  1,100 แท่ง.

Light Blue  =  1,100 แท่ง.

Pink  =  1,100 แท่ง.

Yellow  =  6,000 แท่ง

Orange  =  5,500 แท่ง

Brown  =  5,000 แท่ง

Purple  =  3,500 แท่ง

Total = 29,880 pcs.

update 04-02-2019

********************* 

 ทรงหกเหลี่ยม

Wood  =  2,700 แท่ง.

White  =  2,100 แท่ง.

Black  =  1,095 แท่ง.

Blue    =  1,100  แท่ง.

Red     =  1,100 แท่ง.

Green  =   945 แท่ง.

Light Blue  =   945 แท่ง.

Pink  =  1,100 แท่ง.

Yellow  =  6,000 แท่ง

Orange  =  5,500 แท่ง

Brown  =  5,000 แท่ง

Purple  =  3,500 แท่ง

 

Total = 31,085 pcs.

update 07-01-2019

 

ราคาขาย
฿8
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 12,166