ดินสอไม้ ทรงหกเหลี่ยม - สีพื้นฐาน

SKU : ดินสอไม้ ทรงหกเหลี่ยม (สีพื้นฐาน)

  • ขนาด 17 cm 
  • ไม่มียางลบ (ตัดตรง หัว-ท้าย) / มียางลบ (ปลอกสีเงิน, ยางลบสีขาว)

 

Wood = 70 แท่ง. 

White = 68 แท่ง. / 1,772 แท่ง.

Black =  0 แท่ง. / 0 แท่ง.

Blue  =   0 แท่ง. / 2,355 แท่ง.

Red   =  545 แท่ง. / 3,870 แท่ง.

Green = 940 แท่ง.  

Light Blue = 40 แท่ง.    

Pink = 1,000 แท่ง.  

 

Total = 2,663 แท่ง  / = 7,997 แท่ง

update 06-07-2022

 

** เหลาเพิ่ม 5-7 วัน, ราคา 0.5-2 บาท **

 

Visitors: 53,749