ดินสอไม้ วงกลม - สีพื้นฐาน

 SKU : ดินสอไม้ ทรงวงกลม (สีพื้นฐาน)

  • ขนาด 17 cm 
  • ไม่มียางลบ (ตัดตรง หัว-ท้าย) / มียางลบ (ปลอกสีเงิน, ยางลบสีขาว)

 

Wood = 78 แท่ง. / 3,290 แท่ง

White = 93 แท่ง. / 1,250 แท่ง

Black = 82 แท่ง. / 1,980 แท่ง

Blue = 372 แท่ง. / 2,000 แท่ง

Red = 991 แท่ง. / 998 แท่ง

Green = 1,097 แท่ง. / 745 แท่ง

Light Blue = 897 แท่ง. / 2,387 แท่ง

Pink = 1,097 แท่ง. / 1,500 แท่ง


Total = 4,707 แท่ง / 33,555 แท่ง

update 04/03-2020

 

** เหลาเพิ่ม 5-7 วัน, ราคา 0.5-2 บาท **

 

ราคาขาย
฿8
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 27,473