ดินสอไม้ วงกลม - สีพื้นฐาน

SKU : ดินสอไม้ ทรงวงกลม (สีพื้นฐาน)

  • ขนาด 17 cm 
  • ไม่มียางลบ (ตัดตรง หัว-ท้าย) / มียางลบ (ปลอกสีเงิน, ยางลบสีขาว)

 

Wood = 77 แท่ง. / 3,290 แท่ง

White = 1,092 แท่ง. / 1,250 แท่ง

Black = 90 แท่ง. / 1,980 แท่ง

Blue = 592 แท่ง. / 2,000 แท่ง

Red = 1,096 แท่ง. / 998 แท่ง

Green = 1,096 แท่ง. / 745 แท่ง

Light Blue = 1,096 แท่ง. / 2,387 แท่ง

Pink = 1,096 แท่ง. / 1,500 แท่ง

Yellow = 6,020 แท่ง / 6,950 แท่ง

Orange = 5,510 แท่ง / 4,325 แท่ง

Brown = 5,005 แท่ง / 3,180 แท่ง

Purple = 3,525 แท่ง / 4,950 แท่ง

 

Total = 26,295 แท่ง / 33,555 แท่ง

update 21-07-2019

 

** เหลาเพิ่ม 5-7 วัน, ราคา 0.5-2 บาท **

ราคาขาย
฿8
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 17,721